Mapa serwisu         Przejdź do...
Co to jest wilgotność?

Wilgotność to po prostu wilgoć w powietrzu. Wilgotność względna to ilość wody znajdującej się w powietrzu przy danej temperaturze podzielona przez jej maksymalną ilość nasycenia, którą może zaabsorbować powietrze w tej temperaturze. Np.: przy 21°C 1 kg suchego powietrza może zaabsorbować do 15.8g wody

Czytaj więcej
Nawilżacze parowe z elektrodami

Nowa rodzina nawilżaczy parowych typu humiSteam z elektrodami jest rezultatem wieloletnich doświadczeń firmy Carel w technice nawilżania. To innowacyjne rozwiązanie gwarantuje najwyższą jakość przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii, znajdując zastosowanie w przemyśle i w klimatyzacji ogólnej. Nawilżacze humiSteam zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej niezawodności i łatwym użytkowaniu. Posiadają one nowoczesne mikroprocesorowe sterowanie: użytkownik może wybierać pomiędzy regulacją ekonomiczną typu ON/OFF, precyzyjną, bądź proporcjonalną przy użyciu regulatora humivisor z graficznym wyświetlaczem, który pozwala na regulowanie z dystansu (do 1 km) kilkoma urządzeniami.

Czytaj więcej

Co to jest wilgotność?

Wilgotność to po prostu wilgoć w powietrzu. Wilgotność względna to ilość wody znajdującej się w powietrzu przy danej temperaturze podzielona przez jej maksymalną ilość nasycenia, którą może zaabsorbować powietrze w tej temperaturze. Np.: przy 21°C 1 kg suchego powietrza może zaabsorbować do 15.8g wody. Jeżeli 1kg powietrza przy 21°C zawiera 15.8g wody to można powiedzieć, że zostało osiągnięte 100% wilg.wzgl. Jeśli taka sama ilość powietrza zawiera 7.9g wody przy 21°C to po podzieleniu tej wartości przez ilości wody, którą powietrze może zaabsorbować aż do stanu nasycenia w tej temperaturze uzyskujemy: 7.9/15.8 = 0,50 (50%). Zatem jest to powietrze z 50% wilg. względnej. Ilość wody, jaką może powietrze zaabsorbować zmienia się wraz z temperaturą, zwiększając się z jej przyrostem. Zatem jeśli 1kg suchego powietrza przy 21°C może zaabsorbować do 15.8g wody, ta sama ilość powietrza przy -18°C może4 zatrzymać tylko 0.92g wilgoci. Dlatego też 1kg powietrza przy 21°C posiada 50% wilg.wzgl., to jest 7.9g wody. Jeżeli zatem powietrze zostanie ochłodzone do -18°C osiągnie nasycenie (100% wilg.wzgl.) przy 9.5°C i zacznie padać deszcz (lub śnieg). I odwrotnie, jeśli weźmiemy 1kg suchego powietrza przy -18°C i 100% wilg.wzgl., tj. 0,92g, a następnie podniesiemy jego temperaturę do 21°C bez dodawania wody otrzymamy wówczas: 0.92/15.8 = 0.06% (6% wilg.wzgl.). Powietrze w takich warunkach jest bardziej suche, niż na Pustyni Sahara, gdzie średnia wilgotność względna wynosi 12%! Tak suche powietrze to przyczyna wielu problemów określonych skrótem IAQ (Jakość Powietrza w Pomieszczeniu).

CENTRALA
ALFACO Polska Sp. z o.o.
50-428 Wrocław
ul. Krakowska 141-155

tel. +48 71 340 05 75
tel. +48 71 340 05 54
www.alfaco.pl, alfaco@alfaco.pl
O firmie    |    Produkty    |    Promocje    |    Aktualności    |    Referencje    |    Pobierz    |    Praca    |    Kontakt    |   
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hb.pl